Úgy tűnik, hogy a JavaScript nincs engedélyezve az Ön böngészőjében. Engedélyezze a javascript használatát, mert weboldalunk nem tud megfelelően működni a javascriptek használatának hiányában. Kattintson ide, hogy megtudhassa, hogyan kell engedélyezni a javascripteket a bőngészőjében

Gumisarok
21815 rendelés és 4126 boldog vásárló

Teljes garancia

Teljes Garancia logo

Röviden

Teljes Garancia vásárlásakor a gumiabroncsot a garancia időben érték arányosan cseréljük, vagy kijavítjuk ingyen, ami az ország bármely Pneus Expert partnerénél igénybe vehető.

Miért előnyös?

  • biztonság az ország bármely pontján akár kátyúkár esetén is
  • csere abroncs vagy javítás
  • biztosítás 2 év vagy 3mm kopottságig
Teljes Garancia vissztérítése
Maradvány Profilmélység Kedvezmény új abroncs árából
vásárlástól számított 30 napig 100%
7mm 80%
6mm 50%
5mm 40%
4mm 30%
3mm 20%

pneus expert Teljes Garancia® Üzletszabályzat

2011. június 1.-től


1 Teljes Garancia® szolgáltatás jogi alapja


A Teljes Garancia a pneus expert hálózat szolgáltatása a magyar gumiabroncs kiskereskedelmi piacon. Magyaror-szág területén a szolgáltatás nyújtására kizárólag az FSG Hungaria Kft.-vel franchise szerződéses viszonyban álló és kijelölt kereskedelmi egységek – továbbiakban franchise partner - jogosultak. A Teljes Garancia szolgáltatást az FSG Hungaria Kft. nyújtja franchise partnerein keresztül.


2 Általános rendelkezések


2.1 Az üzletszabályzat hatálya


A jelen üzletszabályzat időbeli hatálya 2011. június 1-től annak visszavonásáig áll fenn. Jelen üzletszabályzat az FSG Hungaria Kft. szel-lemi tulajdona, bármiféle másolása, engedély nélküli felhasználása, átvétele az FSG Hungaria Kft. előzetes hozzájárulása nélkül tilos. Ezzel minden korábbi Teljes Garancia szabályzat érvényét veszti. Az FSG Hungaria Kft. fenntartja a jogot - előzetes értesítést követően - az üzletszabályzat módosítására, felfüg-gesztésére vagy visszavonására indoklás nélkül. A jelen üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a franchise partnerek székhelyére, fióktelepére, weboldalára, működési területére.


2.2 Általános feltételek


Teljes Garancia szolgáltatás adható annak a vásárlónak, aki valamely franchise partnernél történő vásárláskor négy darab – egy garnitúra – azonos márkájú és mintázatú személygépkocsi-gumiabroncsot vásárol az alábbi márkák vala-melyikéből: Continental, Semperit, Barum és a Teljes Garancia kártya átvételekor bruttó 1 000 Ft ajánlott fogyasztói árat a franchise partner felé megfizet.


2.3 Személyautó-gumiabroncsnak minősül

a: nyári személygépkocsi-gumiabroncs, négyévszakos személygépkocsi-gumiabroncs, négyévszakos 4x4 gumiabroncs, téli személygépkocsi-gumiabroncs, téli 4x4 gumiabroncs.


2.4 Nem minősül személyautó-gumiabroncsnak

jelen üzletszabályzat szerint, ezért a vásárló Teljes Garancia szolgáltatásra nem jogosult az alábbi gumiab-roncsok vásárlásakor: nyári kisteherautó gumiabroncs („C”), téli kisteher-autó gumiabroncs („C”), pótkerék gumiabroncs.


2.5 A Teljes Garancia szolgáltatási köre


A Teljes Garancia szolgáltatás az alábbi - rendeltetésszerű használat során keletkező - külső sérülésekből származó károk esetén nyújt védelmet: defekt (a futófelületen keletkezett szúrt / vágott sérülés) külső mechanikai sérülés által az oldalfalon okozott károsodás (szövetszálszakadás, dudor, „padkázás”, „kátyúkár”, szúrt/vágott sérülés), szándékos rongálás (rendőrségen tett feljelentés igazolása szükséges).


2.6 Teljes Garancia szolgáltatásból kizárt károk


Minden, a nem rendeltetésszerű használatból vagy a jármű nem megfelelő üzemi állapotából adódó kár; valamint olyan elváltozások, amelyek az abroncs további rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem befolyásolják: nem a gyártói előírások által engedélyezett paraméterekkel rendelkező abroncs (abroncsméret, sebességi-, terhelési index), megfékezett abroncsok, túlterhelés miatti sérülés, keréktárcsa-, vagy szelephibából eredő levegővesztés miatti gyaloglás, nem megfelelő légnyomás miatti rendellenes kopás, járműmechanikai-, futómű beállítási hibák okozta féloldalas kopások, fűrészfogas kopás, szakszerűtlen szerelésből eredő meghibásodások: peremszakadás, pe-remsérülés; nem megfelelő szelep beépítése, szerkezeti elváltozással nem járó felületi sérülés (kicsípődés).
FONTOS! A Teljes Garancia nem vonatkozik a gyártási hibákból eredő problémára, sem a gumiabroncs által más vagyontárgyban az okozott kárra.


2.7 A Teljes Garancia kártya


A Teljes Garancia szolgáltatásra jogosultságot a vásárlás helyszínén kapott ún. Teljes Garancia kártya igazolja. Amennyiben valamely okból a vásárló nem kapott a vásárlás napján Teljes Garancia kártyát, a franchise partner azt utóla-gosan is kiadhatja illetve egyedi esetben a vásárló a hálózat központjában, az FSG Hungaria Kft.-nél is megigényelheti, a jogosultság igazolása (számlamásolat benyújtása) mellett, de csak az eredeti vásárlás dátumára kiállítva. Az utólagos igénylés határideje a vásárlás dátumától számított 30 nap. 30 napon túli igény-lés esetén Teljes Garancia kártyát nem adunk ki.


2.8 A Teljes Garancia szolgáltatás időtartama


A szolgáltatás időtartama 2 év vagy 3 mm-es profilmélység, amelyik hamarabb bekövetkezik. A lecserélt vagy javított abroncs(ok)ra továbbra is érvényes a Teljes Garancia, az eredeti vásárlás dátumától számított két évig.


3 A Teljes Garancia szolgáltatás igénybevétele


A Teljes Garancia szolgáltatás lényege, hogy kár esetén nem pénzbeli visszatérítés jár a vásárlónak, hanem az vásárló megrongálódott gumiabroncsát a franchise part-ner javítja vagy cseréli. A vásárló csak akkor részesülhet kárrendezésben, ha rendelkezik Teljes Garancia kártyával. A partner dönt az abroncs javíthatóságáról a szakmai és biztonsági előírások figyelembevételével.


3.1 A Teljes Garancia működése a partnerhálózatban


Vásárló a vásárlás helyszínétől függetlenül, bármely kijelölt pneus expert partnert igénybe veheti a kárrendezés során. A kijelölt kereskedők adatai a www.gumigarancia.hu oldalon megtalálhatók.


3.2 A Teljes Garancia ügyintézése javítás esetén


A gumiabroncs sérülését a franchise partner feltárja és az előírásoknak megfe-lelően megjavítja. Javítás csak az alábbi esetekben végzendő: ha a sérülés a futófelületen található és átmérője az 5 mm-t nem haladja meg.
Az abroncs további javítása nem megengedett, ha az abroncs defekttűrő (SSR) abroncs, vagy a sebesség indexe V (240 km/h) vagy afeletti (W, Y, ZR).
Ezen esetekben a csere esetén érvényes ügyintézés lép életbe. Amennyiben a javítás nem a fenti előírások figyelembevételével történik, a javított abroncsra vonatkozó bármilyen további Teljes Garancia igényt az FSG Hungaria kizárja. A vásárló a javítható abroncs esetén nem kérhet cserét.


3.3 A Teljes Garancia ügyintézése csere esetén


A gumiabroncs sérülése alapján - ha az nem javítható - franchise partner csereabroncsot biztosít a vásárlónak. A javíthatóságot első körben a franchise partner bírálja el, de bizonyos paraméterek esetén (lásd 3.2 pont) csak az abroncs cseréjével biztosítható a szolgáltatás. A vásárló a profilmélységnek megfelelő kedvezménnyel csökkentett árat fizet az abroncsért.


3.3.1 A Teljes Garancia elszámolás-táblázata


A Teljes Garancia visszatérítési arányai csere esetén a táblázat szerintiek. A
sérült abroncs átlagolt marad-vány profilmélységét legalább 3 ponton szükséges mérni a futófelületi árkokban. A ked-vezmény számítási alapja az aktuális ajánlott fogyasztói ár, amely a www.gumigarancia.hu oldalon érhető el.


3.4 A Teljes Garancia ügyintézés díja


A Teljes Garancia ügyintézés önmagában ingyenes. A javítás és csere esetén az abroncs szerelési díját (abroncs le- és felszerelése, centrírozása, stb.) a szolgál-tatás nem tartalmazza, annak költségét (a franchise partner kifüggesztett árlistája szerint) a vásárló tartozik megfizetni.


3.5 A Teljes Garancia ügyintézés ideje


A Teljes Garancia ügyintézés ideje a vásárló bejelentésétől számított 15 nap. Amennyiben a franchise partner nem tudja az vásárlót kiszolgálni a fenti idő-tartamon belül (pl. el nem érhető csereabroncs esetén) erről a bejelentést követő 72 órán belül értesíti, illetve az esetleges fejleményekről tájékoztatja.


3.6 Egyedi esetek szabályozása


A szolgáltatás nyújtása illetve ügyintézése során előforduló, normál üzletme-nettől eltérő kérdésekben az alábbiak az irányadók:


3.6.1 Kérdéses hibamegállapítás


Ha a franchise partner a javíthatóságot valamely okból nem tudja megállapíta-ni, vagy a vásárló nem fogadja el a franchise partner szakvéleményét, a fran-chise partner jelzi FSG Hungaria felé a problémát. FSG Hungaria ezt követően (nagykereskedő vagy garanciális szakértő bevonásával) eljár. A vásárló az eljárás eredményét illetően újabb kifogással már nem élhet.


3.6.2 El nem érhető csereabroncs


Ha az abroncs készlethiány miatt semmilyen országos készletről (nagykeres-kedők, gyártó, stb.) nem beszerezhető, vagy az abroncs a termékpaletta változása miatt nem beszerezhető (gyártása megszűnt, kifutott)…
…akkor a vásárló az adott mintázat utódjának számító, technikailag azonos jellemzőkkel bíró (méretű, terhelési- és sebességindexű) abroncsból kap csereabroncsot (pl. Brillantis helyett Brillantis 2-t) vagy a vásárló kifejezett kérésére az eredetitől eltérő (de mindenképpen Barum, v. Semperit, v. Continental) márka is biztosítható csereabroncsként, ha az abroncs technikai-lag azonos jellemzőkkel bír. Ilyenkor az értéktöbbletet a vásárló tartozik megfizetni, negatív értékkülönbözet készpénzre nem váltható.

Nincs még vélemény